dijous, 8 de març de 2012

Marques sense gènere

Sense marca

Hi ha moltes pressions estructurals en esta vida i, tal com diu el ministre de justícia del pp, Alberto Ruiz-Gallardón, les estadístiques diuen que les dones patixen la violència estructural de cobrar un 22 % menys que els hòmens per fer la mateixa faena. Si només fóra el sou, però eixa xifra només servix per a amagar moltes altres pressions més concretes i visibles quotidianament. I la primera és, sense dubte, la pressió educativa i lingüística que encara aplica les receptes «neutres» i «naturals» que permeten que alguns lingüistes diguen encara que en la gramàtica hi ha morfemes «no marcats», com ara el masculí... ¿No marcat? És clar, l'àcid els el tiren a la cara a elles, l'ablació els la fan a elles... El gènere marcat. En fi, Ignacio Bosque es demana retòricament «¿com han de reaccionar las dones que no hi perceben la discriminació?»... Curiosament, no sembla que siga fàcil que els hòmens es demanen això mateix, «com hem de reaccionar si no percebem la discriminació»; o també, «com ho hem de fer si la percebem». Això no els marca massa.
Publica un comentari a l'entrada