dissabte, 3 de març de 2012

Les ocasions

Empedreït

Trac comptes i continue fent macros per a les faenes més repetitives. Em sembla que no hi cap llibre localitzable que tracte l'ús del vba en Word. Els informàtics tampoc s'hi dediquen massa. Als eua sí que localitze alguns llibres. Em diu el becari que en podria fer un, ja que tinc tantes macros... Jo no en tinc ni idea de tot això —només em dedique al reciclatge del codi—, però aprofite cada ocasió que tinc de practicar. El que sí que li dic és que aprofite ell la faena que té en l'administració envoltat de catalanoparlants per a aprendre bona cosa de valencià. Em diu que sí, que cada dia m'entén millor... S'ensenyarà un valencià particular, certament. No crec, però, que la cosa vaja molt més enllà, ni jo amb el codi ni ell amb la llengua, però hi posem voluntat.