dimarts, 27 de març de 2012

Llibertat materna

Dones en el mur
Acabe de sentir un energumen que, a més i encara que sembre redundant, és ministre espanyol del pp, que la «llibertat» de la maternitat fa les dones autènticament dones. Esta temporada s'estila retorçar el llenguatge més del que és habitual. El cas és que traure qualsevol conclusió a partir del fons del que diu el ministre, seria bastant imbècil, aixina que no conclouré res sobre les dones que trien la seua llibertat per a no reproduir energúmens. En canvi, consigne el que diu Aministia Internacional (març 2012, núm. 113):
Aministia Internacional i el Lobby Europeu de Dones han demanat a la Unió Europea que complixca el seu compromís d'eradicar la mutilació genital femenina i altres formes de violència contra les dones. Des de 2010, quan la Comissió Europea es va comprometre a adoptar una estratègia sobre la violència contra les dones, inclosa la mutilació genital, no hi ha hagut cap intent coherent i estructurat d'abordar esta violació de drets humans. El Parlament Europeu calcula que cinc-centes mil dones i xiquetes que viuen en Europa patixen les conseqüències permanents de la mutilació genital, i cent huitanta mil estan en perill cada any de ser sotmeses a eixa pràctica.
El gènere no marcat, insistixen.
Publica un comentari a l'entrada