dijous, 18 d’agost de 2011

Tota l'ètica

Per a vosatros, per a tots

En Xile els estudiants desconfien dels polítics; a l'Índia, la credibilitat de la «classe política» està molt desmillorada; a les Canàries, un ajuntament s'ha negat a donar-li cap explicació a una dona que demanava per la supressió d'un servei social a sa mare; en Madrid, un advocat assenyala que les lleis sancionadores no es poden deixar a la lliure interpretació dels qui les apliquen, cosa que ha sentenciat un jutge davant del destrellat de la redacció legal. I, finalment, José María Ridao (El País, 17.08.2011) mos descobrix que Ortega y Gasset usurpà metàfores a la ciència per a fer estilisme polític, com ara amb una «llei de gravitació espiritual» o, millor encara, eixa que diu que «en tota agrupació humana es produïx espontàniament una articulació dels seus membres segons la diversa densitat vital que posseïxen»... El papa dels catòlics romans diu que la crisi té relació amb la falta d'ètica, però això deu ser una metàfora també, perquè l'anell d'or que lluïx mentres ho diu es nota a simple vista que conté tota l'ètica del món.