dijous, 11 d’agost de 2011

Idees fixes

Interferències

[A causa de les interferències sense línia, no aconseguixc connectar amb el servei de Symio.]


El problema, com sempre, és que u preferixca prendre decisions o informar-se a partir de la fe (o la militància política) —les «idees fixes», que dia John Carlin en El País de hui— en lloc de fer servir les dades econòmiques, educatives, laborals o sanitàries. El retall del dèficit eliminant inversions i serveis públics no és cap solució, sinó la continuació de l'abús classista. El que cal és posar els diners públics on són beneficiosos, útils i productius per a tots: regulació i inversió transparents i fiscalitzades en els mitjans d'informació com rtvv —on el secretisme és l'instument de desviació de diners d'uns polítics que es pensen que mos semblen demòcrates—, la sanitat, l'educació, els tribunals de justícia, la recerca científica i tecnològica, la inspecció laboral i fiscal, el medi ambient en què tots volem saludablement, les condicions de treball, etc. Mos cal un relat diferent del de la «creació de llocs de treball» en obres contaminants, guerres, accidents, especulació, prostitució i violació de drets socials, laborals, lingüístics i, sí, humans, més humans.
Publica un comentari a l'entrada