dijous, 18 de febrer de 2010

Els missatgers

Qüestions

Fins ara em sabia molt malament haver d'esborrar sense llegir alguns missatges de les llistes de correu a què estic subscrit. Fins ara es veu que tenia temps i melsa per a pegar una mirada encara que fóra fugissera a tots els missatges. Però hi ha temporades —espere que siga cosa de temporada— en què per uns motius o altres, faenes, entrebancs, interferències, poca inspiració, desinterés temàtic i, fins i tot, tedi d'haver de llegir el mateix missatge d'algun desvagat que demana per correu sense haver consultat ni un diccionari, sense haver revisat ni una gramàtica, o d'aquells que s'embranquen en una disputa que atén només al campanar que cadascú d'ells té davant, i llavors m'he trobat esborrant alguns missatges sense obrir-los, fugint de la qüestió que pretenien tractar. Em sap mal.

I ara només tinc temps de deixar-me plantejada una qüestió per a més avant: ¿és injust que aparega en la prema un article que faça públic que el grup parlamentari socialista de les Corts valencianes té un representant que no intervé mai en valencià?, ¿o el que és injust és que els socialistes de la cambra tinguen un representant de grup parlamentari en les Corts que només parla en castellà —supose que només sap parlar en castellà, però això m'és igual— sense tindre en compte que hi ha dos llengües oficials i, fins i tot, ciutadans que no es consideren castellanoparlants?

Finalment, ¿com caldria qualificar el fet que la diputada Mónica Oltra Jarque li pregunte en castellà al conseller d'economia pels contractes de l'empresa pública cacsa?

El que és injust, trobe, és que algú pretenga penjar-se les medalles, però que no faça la faena.