dimarts, 20 d’octubre de 2009

Comerç lingüístic

Furs i furts

Qui no té faena, el gat pentina, ¿no? Entreteniments de tècnic lingüístic:


Estic interessat a incloure la clàusula arbitral en un contracte d'arrendament que es farà en la Vall. He vist que la cambra de comerç no disposa de versió valenciana del seu web, però voldria saber si disposa de personal capacitat en valencià per a dur avant un arbitratge en eixa llengua.


La cosa és que haurem d'esbrinar fins a quin punt és acceptable el que diu l'article del reglament de la cort arbitral de la cambra de Comerç de València:


Els idiomes en que es farà l'arbitratge seran el castellà o el valencià. Les parts poden utilitzar qualsevol de les dos llengües. En cas d'haver-hi discrepàncies quant a la llengua, el procediment es farà en castellà.


I busca qui t'ha pegat. Estos valencians valencianers, sempre a punt d'abandonar (de malvendre) la llengua. La valenciana, ei.

Al futbet calquem els resultats del Barça. No sé si deu ser un (bon) senyal.
Publica un comentari a l'entrada