diumenge, 4 d’octubre de 2009

Cita dominical / 50: Joan Solà Cortassa

Mirant amb compte.


[L]a funció de qui ha de posar ordre en la llengua no pot ser mai una funció merament acusatòria o repressiva. La primera cosa és saber què passa en la realitat. Després, estudiar amb molt de compte aquesta realitat i finalment actuar amb prudència i realisme.
Joan Solà, «390. Dubtes dels professionals», Plantem cara.