dijous, 1 de maig de 2014

Destrucció ineficient

Veig de llunt el rètol obscé que crida en la nit «¡cullera!» ben al mig d'una muntanya que hauria descansant en la fosca. Un petit canvi poderós podria ser que avaluaran fins a quin punt és eficient la despesa de llum i la contaminació lumínica que provoca eixe rètol. (Ni tan sols crec que lingüísyicament siga una aportació realment vàlida, pel que conec de l'activitat municipal en eixe sentit.) M'agradaria saber si algú ho ha calculat mai l'eficiència d'eixa despesa. Llavors podríem començar a valorar si volem continuar destrossant el planeta a canvi de què. L'antiga jutgessa Manuela Carmena ha escrit un llibre sobre els petits canvis poderosos que podem fer per a millorar el món. Senc que el comenta en la ràdio i pense que li'l regalaré a ma mare, que tendix a pensar que els petits canvis no servix de res, encara que no deixa d'aplicar-los en molts àmbits, com ara els llums de casa, que es pensa molt si realment cal encendre'ls. «¡Cullera!»

Publica un comentari a l'entrada