dimarts, 26 de juny de 2012

Sense debat

Alleujament

Sortosament, atés tot això que passa en els diàlegs impossibles, renuncie a debatre, perquè la possibilitat de descobrir lèxic, morfologia, sintaxi i possibilitats de combinació és una manera ben bona de conéixer un poc més la llengua. De fet, tots els usuaris de la llengua i collistaires d'Internet, siguen llumeneres o terrossos, exaltats o asserenats, aporten molt amb el seu ús, més enllà que alguns vullguen celebrar qualsevol variant local, que uns altres facen arqueologia filològica o que altres exhibixquen que escriuen o parlen en allò que denominen «estàndard», un rebollit de la llengua fet en la cafetera de la normativa i que només té un valor instrumental concret i perible, però del qual parlen com si tinguera efectes compensadors de la falta de mitjans comunicació, d'informació o d'expressió en valencià, com si contrarestaren la imposició política i ideològica del castellà que es practica des de les institucions públiques.
Publica un comentari a l'entrada