dimarts, 19 de juny de 2012

Administració líquida

Administració d'aigua

Abans ho pense, abans ho escric (14.06.2012), abans ho fan: els de la rae han canviat l'adreça dels diccionaris. En el Multicerca ja he fet els canvis corresponents del draei del dpd. Supose que la cosa té a vore amb la societat de consum, «renovar-se o morir» que diuen, però quan ho fan les institucions públiques, això deu ser símptoma d'una mala pràctica i de poca qualitat de la gestió administrativa. Malauradament, això no és cap novetat per ací: encara em cou la supressió del servei que oferia la Generalitat valenciana amb el cidaj (d'informació legislativa). Els llanterners del palau el van tirar pel desaigüe.
Publica un comentari a l'entrada