dimarts, 5 de juny de 2012

Ineficiència i drets humans

Poc drets i ben humans


Repique el nom d'un documenti picone un document de més de tres-centes pàgines que estava fentamb el Quark. Tot per córrer massa per damunt del teclat. Per tant, em toca anar al futbet, perdre el segon partit de la copa i tornar ala faena a apanyar la destrossa. Sort que el tinc imprés i puc reproduir quasi exactament els passos que he seguit per a elaborar-lo. És el butlletí de les Corts de demà, on hi ha això de l'oficina d'eficiència i control de la despesa, que serà molt eficient a l'hora de no traure trellat i de descontrolar la despesa.Una broma de mal gust, tal com díem, una més, una de tantes, i no tenim més remei que acceptar-ho i esperar que algun dia venguen el trellat en la botigueta del cantó.

Ja posats, més que entretindre's mirant de quins gastos poden culpar els funcionaris,podríem mirar, per tal de ser més eficients parlamentàriament i controlar la despesa dels diputats —que és un pou per on sí que desapareixen els diners públics de mala manera—, fer cas del que demana Mónica Oltra Jarque:

Per a la diputada de Compromís «és una vergonya que els membres de la Mesa d’esta comissió es dediquen simplement a cobrar l’assignació econòmica que els correspon sense convocar com és preceptiu unavegada al mes esta comissió, havent assumptes que tractar pendents en l’ordre del dia».


Es tracta de la comissió de drets humans i Tercer Món. Quan vinguen els xiquets i xiquetes que conviden cada any per a commemorar la Carta dels drets humans, espere que la presidenta de la comissió i el president de les Corts els expliquen amb detall què fan en eixa comissió. Hi podria anar el diputat Blasco Castany, com a estrella invitada, a explicar com es fa això de convertir els drets humans en immobiliaris.
Publica un comentari a l'entrada