divendres, 16 de setembre de 2011

Pressió atmosfèrica

Vents lingüístics

Estic calfant-me el cap a vore si m'ix alguna idea brillant per a participar en el concurs per a fomentar l'ús del valencià que impulsa l'acv Tirant lo Blanc. Tot el que trobe és obvi per a mi i, per tant, no deuen ser iniciatives exccessivament brillants:  1. Els membres de l'associació haurien d'usar el valencià de manera proactiva, és a dir, assumint el control de l'ús que fan de la llengua, sense deixar-se entabanar per les regles de submissió lingüística que els fan mantindre converses en castellà amb estrangers o amb desconeguts que parlen en castellà.

  2. El valencià és llengua d'ús si té pes en un entorn social. Els membres de l'associació poden organitzar una, posem per cas, oficina de gestió lingüística que duga a terme de manera periòdica i constant activitats d'informació comercial, cultural i legal relatives a l'ús del valencià. Es tracta de mantindre una pressió informativa sobre totes les empreses privades (a través de telèfons gratuïts i d'Internet) que els faça tindre en compte l'existència dels parlants valencians en el territori i, per tant, en el mercat on actuen eixe empreses.

  3. Els membres de l'associació haurien d'organitzar parelles de conversa comercial en valencià que demanen informació sobre serveis comercials i empresarials en valencià i que, d'eixa manera tan simple, augmenten la necessitat d'eixes empreses i serveis de tindre en compte la seua disponibilitat lingüística. En el cas de les empreses públiques, si la resposta és negativa, cal fer la queixa corresponent al síndic de greuges; en el cas de les empreses privades, només cal rebutjar el servei; només caldria omplir la reclamació pertinent en el cas poc probable d'amenaces o discriminació per motiu de llengua.Com es pot vore, no hi ha res de nou, es tracta de fer pressió i de tindre presència en el món econòmic i social. Una altra opció és jugar a la loteria conjuntament i, el dia que tocara, si eren prou diners, doncs, invertir-los en projectes de pressió social més intensos i visibles.
Publica un comentari a l'entrada