dimecres, 7 de setembre de 2011

Desvacançant

Documents unflats i desunflats

Ja he acabat les vacances laborals pagades. Després de dos dies d'aterratge i reenganxament, reprenc la faena de fer macros. Descobrixc que la que tant m'havia encantat haver acabat la vespra de les vacances, doncs, no funciona tan bé com jo pensava. La faena de modificació i millora és interessant i no és tan carregosa com l'esbós inicial. Dividixc la macro en diverses macros enllaçades que modifiquen aspectes consecutius dels documents, començant pels espais, tabuladors i símbols, passant per la cursiva i la negreta i acabant amb els subíndexs i superíndexs. I m'estalvie de moment el pas al codi UTF-8, que per ara no cal, ja que la conversió que fa Amazon funciona correctament. Quant a la grandària dels documents, la cosa va aixina: doc inicial (3.124) → doc amb codis html (7.341) → html (1.686) → AZW (715).

D'altra banda, com a novetat de la tornada veig el bloc Sant Tornem-hi de Xavier Rull, professor de la Universitat Rovira i Virgili, que promet molt de combustible per a la controvèrsia i l'enriquiment reflexiu. De moment, unes quantes lectures ben interessants relacionades amb la faena del professor Rull, i altres recomanacions que mos fa. Tal com diu en el seu primer apunt:


De tota manera, sempre surten temes de què parlar. Sempre! Coses que volem comentar; coses que ens indignen per la mesquinesa de qui les fa; coses que, si hi reflexionem, podem ajudar d'altres a avançar, a pensar, a veure-hi millor... La societat actual; la política catalana, espanyola i europea; l'economia... tot volta a un ritme trepidant! I ens ho hem de perdre?


No mos ho perdrem, és clar.

Cap comentari:

Publica un comentari