dissabte, 12 de febrer de 2011

La reflexió dels altres

Valencià submergit; español prepotent

Hi ha qui parla de no reobrir ferides, i denigren el llenguatge que els tatxa de feixistes o franquistes, i estralegen quan hi ha quie els crida «assassins» per promoure guerres com la d'Iraq... Certament, i conjunturalment, tenen molta part de raó, ja que moltes persones del pp i de dretes també van ser impulsores de la democràcia i molts dels militants actuals es van educar ja en plena democràcia, però ni això ho absol tot ni el seu comportament s'adiu amb la seua petició. Marí Olano (pp, 10.02.2011):


La utilització manifesta en tot que fa l'esquerra. Avui li han dit a vosté «desafecte». Espai, que als desafectes se'ls depura, aquests els depuren, ¿eh? Cal anar espai amb això. Tranquil, també, ja ha passat l'època de la depuració en txeques i gulags, ara depuren d'una altra manera diferent. Però se'ls depura.


I per una altra banda tenim el cas dels funcionaris de la Generalitat valenciana exhibixen la seua incapacitació lingüística, com si dient-ho d'una manera atovada algú els haguera de perdonar el pecat. Per exemple, el síndic de comptes actual:


M'agradaria fer-ho en valencià també, encara que el meu valencià és molt deficient, tot i que és un valencià de Castelló i del carrer, però no m'atrevixc a utilitzar-lo per a estes coses. A la millor, en un altre entorn més coŀloquial sí que m'atreviria a parlar-lo. Però hui parlarem en castellà.


Els culpables sempre són els altres, ni tan sols les ignoràncies són responsabilitat de cada u. La reflexió de la llum i la fosca del bassal polític en què vivim distorsiona i convertix en un clip recautxutat per Francisco Camps la ideologia de molts polítics i funcionaris.
Publica un comentari a l'entrada