diumenge, 20 de febrer de 2011

Cita dominical / 122: Manuel Rodríguez Rivero

Mirant el masclisme llibreter.


Un parell d'exemples: en 2010 el Times Literary Supplement, va publicar 1.036 ressenyes de llibres escrits per hòmens i 330 per dones (les ressenyes les van firmar 900 hòmens i 342 dones), i en el The New York Review of Books se'n van publicar 306 d'hòmens i 59 de dones (els autors de les ressenyes van ser 200 hòmens i 39 dones). No vullc ni pensar el que eixiria ací si algú fera el càlcul.
Manuel Rodríguez Rivero, «De nuevo sobre damas y libros», El País, 16.02.2011.Agarre l'últim Presència, 10 llibres d'autors masculins contra 1 d'una dona; agarre l'últim Mètode i hi localitze 26 hòmens i 6 dones. Masclisme interlingüístic.