dimecres, 8 de juliol de 2015

Pagar-ho amb diners públics

Estan nomenant els assessors dels càrrecs polítics de les Corts. ¿Per a què vol un càrrec públic nomenar personal eventual que li facen d'assessors? La majoria de polítics fan el nomenament per rutina, perquè està regulat aixina, perquè els han dit que hi tenen dret, per coŀlocar companys o coneguts... La cosa deu ser que en algun temps a algú li se va ocórrer pagar l'assessorament ideològic amb diners públics.
Publica un comentari a l'entrada