dimarts, 14 de juliol de 2015

Ara sí que toca

Una companya està entre alegre i iŀlusionada per la campanya de canvis que es preveuen en la conselleria. Jo també espere que es complixquen en les Corts les bones sensacions que mos ha deixat el resultat electoral, que eixe «règim» peper que pareixia que s'havia instaŀlat al País Valencià siga història i puga ser esmenat i reformat tant com calga.

Però supose que anirem vegent-ho a poc a poc. I cal que anem a poc a poc, sense pressa i sense pausa, que un «règim» només es demunta ràpidament si la pretensió és instaurar una estructura equivalent. I no és el cas. Per a fer canvis profunds i positius, convé analitzar, estudiar, pensar, aplicar i revisar, activitats a les quals no sembla que estem massa acostumats.

De moment, jo continue posant queixes davant el síndic de greuges. Ara la toca ja al web del presidència actual, que presentava la pàgina amb els canvis d'estructura dels govern valencià estava només en castellà. Deu ser cosa de poca traça i de falta de regulació de la gestió lingüística en el funcionament de l'administració valenciana, cosa que fa anys i panys que hauria d'estar resolta. No sé com anirà la queixa, perquè la pàgina ja està en valencià. Tal com toca. (Això sí que toca ara.)

Publica un comentari a l'entrada