dijous, 4 de juny de 2015

Presons prussianes

Edite per al Kindle El vistador del preso de Concepción Arenal, perquè a Takse li ha pegat per llegir-lo, aconsellada a distància per Manuela Carmena. Manuela Carmena en poc de temps ha aconseguit semblar aquella mesura de totes les coses fusteriana que fea temps que estàvem enyorant, una volta desapareguts Joan Fuster i José Luis Sampedro. Mentres l'edite comprove que hi ha idees a tindre molt en compte i que no són cap casualitat que formen part d'eixa història desconeguda de la humanitat relacionada amb la coŀlaboració, l'empatia, la racionalitat i la justícia:

Si lo que allí sucede es bueno, ¿qué inconveniente hay en que se sepa? Si malo, debe saberse para remediarlo.

Estava parlant del reglament de les presons de Prússia. I qui diu Prússia, en estes qüestions, pot dir que cal recordar-li-ho al ministre de Justícia i al govern espanyol actuals.