dijous, 18 de juny de 2015

Formes i continguts

El petit problema lingüístic de les Corts Valencianes que comentàvem ahir, s'ha resolt. Els procediments de revisió dels texts que publica la institució es mantindran i els tècnics lingüístics del Servei de Publicacions continuaran fent la seua faena.

Les errades manifestaven una improvisació o un error de gestió, si vols, però sobretot una mancança formativa a tindre en compte. No té massa sentit que substituïm la formació lingüística per programes de traducció com el Salt ni per equips de tècnics lingüístics. Es suposa que els parlaments es dediquen a això, a la paraula. I des de fa molts segles, quasi més a la paraula escrita que a la paraula expressada en plens i comissions, ja que tot això es convertix en text escrit.

Forma i contingut tenen una relació intensa, que no sol ser causal, però tampoc sol ser casual.

Publica un comentari a l'entrada