divendres, 12 de juliol de 2013

Romanços poc ecològics en castellà

Li envie una queixa al síndic de greuges sobre el web d'un comité públic d'agricultura ecològica (caecv). Em contesta el conseller de tantes coses Ciscar Bolufer que busca qui t'ha pegat, que eixe organisme és públic però com si fóra no sé què i que farà per vore si no sé què. Sense acalorar-me, a pesar de l'estiu, li demane simplement que m'és igual si eixe consell depén d'ell o no, però que, en ser una «corporació de dret públic», ha de fer per complir les lleis. Bé, això sembla que no és un principi per alguns, però sí que sol ser un mal final.

L'especialitat d'alguns són els romanços, particularment els que tenen a vore amb una legalitat opcional. Si en sap el Bárcernas del que fan «tots», eixos «tots» que ell coneix tan bé.