dimarts, 23 de juliol de 2013

La privatització del Sol

La involució carpetovetònica —abans en els tebeos denominaven aixina els retrògrades socials i polítics— no té aturador davant l'educació, la sanitat, els drets de les dones ni res que puga reportar-los un benefici econòmic que augmente la desigualtat, no té més lògica que el retorn a un feudalisme, però tecnificat. La nova bestiesa és el decret sobre política energètica que està preparant el ministre Soria. Estic que talle claus amb açò (veg. Som Energia):

Finalment podré posar-me unes plaques per generar part de la meva energia?

Tot el contrari! Les mesures que pren el Govern en relació a l'autoconsum van totalment encaminades a endarrerir la «revolució» energètica ciutadana que s'està produint a favor d'un model descentralitzat de generació molt més democràtic.

A banda de l'augment de la part fixa de la factura elèctrica (comentada en el primer punt) cal afegir-hi altres mesures, com cobrar un peatge per l'energia produïda que no ha sortit a la xarxa i la no regulació d'un Balanç Net. Regulació que és necessària per facilitar petites instal·lacions domèstiques.

Sí han creat un registre per a les instaŀlacions d'autoconsum amb l'únic propòsit d'establir un major control, acompanyat de grans sancions econòmiques per qui no hagi legalitzat la seva instaŀlació d'autoconsum (fins a multes de 30M€!!! una desproporció absoluta).

M'he passat la vesprada instal·lant uns extractors solars. Qualsevol dia Endesa i Iberdrola envien els municipals a clausurar-me'ls.

Publica un comentari a l'entrada