dijous, 23 d’agost de 2012

Humitat crítica

Crítica a contrallum

L'altre dia amb la ponentada vam baixar del 20 % d'humitat, fea calor, però no suaves; ara voregem el 70 % i amb els 29 graus que fa encara de nit, mos apeguem. Takse va a córrer i s'estabilitza en els 17 minuts. Està molt bé, perquè acaba de començar, com aquell que diu. La cosa és la constància.

Demanàvem no fa massa una crítica literària més esmolada i menys llepona. Un exemple serien les notes de Víctor Ripoll en El Temps que ja fa un any que està pegant-li, entre altres, a la traducció de la noveŀla d'Umberto Eco El cementeri de Praga que féu Carme Arenas. Si la traductora s'ho ha mirat un poc i l'editorial actua amb professionalitat i respecte per la faena i pels lectors, la segona edició hauria d'eixir molt millorada.