dimarts, 1 de maig de 2012

Amb pésols

Mixta amb pésols


Jo tinc algun altre trastorn, perquè tot és acumular diaris, papers ratllats, impressions d'emergència, però no aconseguixc organitzar un arxiu mínimament manejable, tot és un desgavell organitzat per la pols i l'estratigrafia. En el rebost d'aplicacions de Chromium (i d'Android) he descobert un munt d'aplicacions. Tot i que sembla ben organitzat, la quantitat sempre requerix un manual d'ús, més enllà de la llei de la selva. La crítica, la revisió, l'anàlisi, la compilació, són tasques secundàries poc agraïdes i deu ser per això que costen de fer, d'assumir, de transmetre i de trobar en eixa edat d'aprenentatge que tant et marca inteŀlectualment. Per això tinc un terrabastall permanent damunt la taula, el meu aprenentatge eclèctic. Un poc com una paella mixta amb pésols, típica de Canet lo Roig.