dissabte, 3 de desembre de 2011

Plaer manifestat

Expressió manifesta

Una companya tècnica lingüística de la Generalitat ha fet la faena de pensar i elaborar una mena de manifest en suport del «model de referència lingüística» que —diu ella— «ha estat d'ús normal en l'administració i, singularment, en la Generalitat Valenciana fins a les interferències de dates ben recents». La interferències no són tan recents, perquè ja fa uns quants anys que s'intenten imposar mesures arbitràries i denunciades no tan sols contra la professionalitat dels tècnics lingüístics de l'administració pública valenciana, sinó també amb vista a la conflictivització permanent de l'ús del valencià.

Tanmateix, d'això ja en parlem sovint en este bloc (per exemple: 12.11.2006, 20.09.2007, 29.10.2008, 16.04.2009 o 17.04.2009), i el que em preocupa és tant la massa «bona intenció» genèrica de l'escrit com la falta de resposta, de debat o de matisacions que s'ha produït en el coŀlectiu de tècnics lingüístics que han rebut el document i que supose deuen haver llegit.

Jo prepare les meues esmenes, n'hi han de parcials, però especialment n'hi ha una a la totalitat per motiu d'oportunitat, ja que, si no ho entés malament, hi ha un problema laboral i professional peremptori que s'ha de separar del plaer estètic que proporcionen els «models» i les discussions sobre el blau de la mar.

El problema és el de sempre: la professionalitat qüestionada dels tècnics lingüístics i la percepció que en tenen ells mateixos, la descoordinació, la desconfiança i el ressentiment derivat de les claudicacions davant les intromissions laborals i professionals, la submissió, l'oblit o la mala interpretació de suposades «ordres verbals» que s'esvanixen en els despatxos de la conselleria de cultura, i un petit etcètera que hauria de centrar l'atenció dels tècnics més enllà de les seues dèries pels demostratius simples o reforçats, pels incoatius «inventats» per Josep Lacreu o pels recollits directament de l'ús, pels participis en -it o en -ert, per gasto i desdonar o per despesa i desnonar... La llengua té això, moltes papiŀles.
Publica un comentari a l'entrada