dijous, 26 de novembre de 2020

Enganys encara en la gestió lingüística

M'arriba l'informe de l'IVAP sobre les mancances que vaig assenyalar del web d'esta institució (remés pel Síndic de Greuges, queixa número 202002302). Encara ara, al cap dels anys de conéixer l'herbeta, em sorprén que la gestió lingüística tan enganyosa i fraudulenta d'una administració, com ara la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, gestionada per persones amb tanta escola que arriben a tindre doctorats en dret i per polítics que tenen en el seu programa actuar en el sentit de vehicular i garantir l'ús de les llengües oficials, i no diuen mai que la seua missaió siga agreujar el desús del valencià. I encara deuen pensar que mos fan un favor.

Davant la resposta de l'administració, he de mantindre la queixa:

És cert que ha millorat la presentació de la pàgina de contacte, que ja conté un formulari amb versió en valencià.

Per contra, l'apartat de píndoles informatives no s'ajusta als deures de l'administració en relació amb els drets dels ciutadans, ja que la versió en castellà (http://www.ivap.gva.es/es/seguretat-i-salut-laboral) de l'apartat de seguretat i salut laboral conté tota la informació en castellà:

- Formación: Medidas de prevención ante el contagio por el SARS-CoV-2
- Documento informativo sobre prevención frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2)
- Prevención de riesgos laborales durante el uso del ordenador fuera del puesto de trabajo habitual

En canvi, en la versió de la pàgina corresponent al valencià (http://www.ivap.gva.es/va/seguretat-i-salut-laboral), podem vore que els títols apareixen titulats en valencià:

- Formació: Mesures de prevenció davant el contagi pel SARS-CoV-2
- Document informatiu sobre prevenció enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2)
- Prevenció de riscos laborals durant l'ús de l'ordinador fora del lloc de treball habitual

Però, en realitat, només el primer de la llista té el contingut en valencià, ja que els següents són documents que només apareixen en castellà. Eixe mateix «engany» aparent s'esdevé en altres seccions del web, com ara en «Tecnologia de la informació i la comunicació» (http://www.ivap.gva.es/va/tecnologia-de-la-informacio-i-comunicacio) on s'aplica la mateixa pauta enganyosa amb títols en valencià que remeten a documents que només estan en castellà. Per exemple:

- Guía de seguretat en el teletreball. CSIRT-CV: remet a un document en castellà.
- Bones pràctiques en dispositius mòbils. CSIRT-CV: remet a un document en castellà.
- Campanya de Whatsapp – guia d'utilització segura. CSIRT-CV: remet a un document en castellà.

I s'aplica la mateixa actuació en altres apartats i documents.

¿Per què eixe tipus d'actuacions enganyoses i fraudulentes pel que fa a les obligacions lingüístiques de l'administració pública? Els símptomes són recurrents i coneguts, i el bon govern es suposava que havia de ser un avanç en l'acompliment i no un perfeccionament de l'engany.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada