divendres, 2 d’agost de 2019

Arqueologia del Salt

Ara mateix no estic en disposició de fer una arqueologia molt rigorosa dels diccionaris de les diferents versions del programa de traducció Salt. Sé que vaig buidar el diccionari de la versió 2.0 en el meu ordinador ja fa anys, al poc d'eixir. Em sembla que eixe diccionari no va tindre diverses versions, però no ho puc comprovar, perquè els arxius ocupaven molt i només tinc una còpia en un ordinador, i no és ni l'arxiu ni l'ordinador que vaig utilitzar per al buidatge.

En canvi, fent un poc de memòria (revisant els escrits del moment), sí que puc comentar la nostra experiència laboral en les Corts.

Vam trobar diferències entre el diccionari de la versió 2.0 i el de la 3.0. Com que l'oficial era el diccionari del 2.0, teníem instal·lada en l'ordinador les dos versions del diccionari. Això fea que que cada volta que els informàtics mos actualitzaven el programa, els havíem de dir que mantingueren l'enllaç de la part del diccionari a la carpeta del diccionari del 2.0 i no a la del 3.0 (també vam detectar també que hi havia diferències entre cada edició del Salt 3.0 que anava apareguent).

En aquell moment podíem canviar sense massa complicació d'una versió a l'altra, però com que la 3.0 no era «oficial», no la utilitzàvem. Tenint en compte la importància social i laboral d'eixe programa, algun dia és possible que algú faça un estudi sobre l'evolució del programa i de les versions del diccionari. Si s'escriu mai sobre això, la història dirà i els lectors opinarem i continuarem provant camins diversos.

Ara mateix, la versió que encara mantinc en el rebost de l'ordinador és el diccionari del Salt 2.0, que du la data de 14 de setembre del 2000. Acabe d'obrir l'arxiu SaltBdDic.mdb (on hi ha els diccionari). Conté 54.157 lemes: no conté la paraula nombrar. De totes formes, com que eixa paraula tampoc no apareixia en alguna versió posterior del 3.0, per a comprovar quina versió estàvem utilitzant vam utilitzar una altra paraula de control: làmpara. Eixa paraula apareix en la versió del 2.0, però no en les versions del 3.0.

Ara tot això és història, petita història del programa, que ha fet un pas més i s'ha instal·lat en el núvol. A la faena, continuem traduint amb la versió 4.0 del Libre Office (però ja no n'utilitzem el diccionari). Cal dir que no canviem al Salt.usu perquè tenim les macros de Word preparades per a resoldre molts errors de traducció de la versió 2.0. Hem comprovat que el Salt.usu tampoc no és perfecte: comet uns errors diferents. Ja posats, per simple economia d'esforços, preferim esmenar (generalment amb les macros) els errors coneguts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada