dimecres, 6 de juliol de 2016

Lingüísticament aixina

Retarde hui una queixa mig feta per al síndic de greuges, perquè tinc un altre escrit pendent que m'estic repensant:

Benvolgut tal i tal:

He llegit la teua última comunicació amb el síndic de greuges i crec que t'he d'exposar el meu punt de vista sobre algunes coses, ara que hem parlat per telèfon i crec que has entés el sentit de la meua queixa.

Segons el web del síndic de greuges (que porta millor el recompte que jo), fa més de quinze anys que presente queixes davant el síndic de greuges. La curiositat és que ara les presente a una administració amb una idea diferent del que ha de ser la gestió lingüística. Amb tot, no estic tan segur que eixa idea diferent siga necessàriament tan bona com hauria de ser.

En primer lloc, la meua inicial al síndic de greuges va ser:


El web tal i tal ... incomplix la legislació lingüística, ja que la interfície i els continguts estan en castellà, però no en valencià, o al revés, ja que s'observa que no s'ha realitzat una gestió lingüística correcta del web.
Espere que prengau les mesures adients per a fer que la tal i tal resolga esta mancança i adopte les mesures disciplinàries corresponents per a corregir i renyar els càrrecs i funcionaris públics que discriminen lingüísticament els ciutadans valencians.


Es tracta d'un formulari que tinc en què sol canviar el primer paràgraf i la referència orgànica del segon. Com pots observar, el meu text no té res a vore amb el que dius que vas rebre. Si això és aixina, et pregue que faces al teu torn una queixa davant el síndic de greuges per eixa tergiversació que han fet del motiu de la meua queixa.

En segon lloc, com comprendràs, la reacció d'un càrrec públic davant d'una queixa d'un ciutadà, tenint en compte la cultura política i administrativa que hem tingut i encara tenim, no pot ser demanar una comunicació amb el ciutadà. Supose que tu mateix podràs valorar com pot interpretar eixa reacció el ciutadà.

Considere que el que ha de fer un càrrec públic és atendre la queixa i agrair que els ciutadans tinguen una voluntat de millorar l'administració. T'assegure que en tota la meua trajectòria «queixosa» n'he vist de tots els colors. Algunes respostes escrites han segut molt aspres i prepotents. La teua telefonada, al capdavall, ha estat amable i comprensiva quan ha localitzat el fonament de la meua queixa.

En eixe sentit, parlant dels webs que tenen versions bilingües o trilingües, t'he de dir que situar el valencià en segon lloc i en lletra grisa (menys contrastada i menys llegidora, és evident que emet el missatge següent: «ho escrivim en valencià perquè estem obligats a fer-ho encara que és sobrer, ja que, si ho heu llegit en castellà, per a què ho heu de tornar a llegir; per si de cas vos voleu evitar la relectura, ho posem en lletra menys llegible i teniu motiu per a no llegir-ho en valencià». Això és una explicació un poc pedestre, però és el que em fa pensar una administració democràtica que gestiona lingüísticament aixina.

Lamente xafar-te un poc la guitarra de la satisfacció per haver inclòs la versió en valencià. Per cert, no ho fa una treballadora pel seu compte o el director general, m'és igual això: ho fa l'administració pública.

En fi, t'agraïxc la bona voluntat personal i lingüística i espere que els webs que gestioneu es doten també d'un protocol d'actuació lingüística que siga just i eficaç per a atendre les vostres obligacions institucionals. Hauríeu fet un pas que crec que encara no ha fet la Generalitat, i estaria molt bé, això.
Publica un comentari a l'entrada