dijous, 7 de juliol de 2016

La baixa de les cometes

Acabe una macro en Word per a convertir totes les cometes (simples i dobles, altes i baixes, tipogràfiques o no) a l'estil jerarquitzat sistemàticament que necessitem. I amb això me se passa més o menys una hora pegant-li voltes al molinet. Aconseguixc que distingixca l'apòstrof de les cometes simples —una frivolitat, ja, perquè no les solem utilitzar, però si m'hi pose...—, i ara cal que funcione quan ho trasllade als altres ordinadors. No sé si els posaré un quadre de tria... Això és un poquet més de faena, però queda molt millor.

No confie que mos arribe el dia eixe de l'avaluació de l'acompliment, l'eficiència, la modernització, la productivitat, això que havia de ser la carrera professional en l'administració pública.

Publica un comentari a l'entrada