dijous, 30 de juny de 2016

L'ocasió del temps

El temps està passant i estan passant les eleccions generals i els seus efectes paradoxals. L'alegria de les municipals i autonòmiques era massa justeta, molt adobada i pactada, però justeta d'eixe aire fanàtic i beat que dóna tanta seguretat encara en la nostra vida política quotidiana. Amb poca faena de la dreta i unes quantes allunades de l'esquerra, la dreta retrògrada ha unflat de nou el seu globus ideològic, però l'aire de dins és el mateix de sempre.

Cal ser crític, discutidor i propositiu, i encara més convindria aprofitar el temps i l'impuls dels canvis que pensàvem que havíem de fer, abans que les generalitzacions faŀlaces que tot ho empastren tornen a fer creure que té igual un corrupte o un altre, un inepte o un altre, un mentirós o un altre, mentres siga el d'ells.

Cap comentari:

Publica un comentari