dilluns, 27 d’abril de 2015

Turment estètic

Qui en lloc de «catanyol» preferixca el «catalunyés» o el «valenciaquí», hauria d'aconseguir els instruments per a difondre eixes varietats, en lloc de traure els instruments per a turmentar-mos quan sent que li s'apeguen les varietats i les expressions que no voldria sentir. Per eixe camí aconseguiríem el contrast dels usos de la llengua. Al País Valencià el meu barber xativí em comenta que fan unes de «Los 40 Principales» en valencià. Això és el que n'hi ha.