divendres, 10 d’abril de 2015

Dreta amb mà esquerra

Ciutadans nous amb idees velles. I la dreta escarotada. Els molesta que els vullguen civilitzar una mica.