dijous, 30 d’abril de 2015

Malnoms a doll

Es veu que cap allà els huitanta s'estilava fer treballets sobre els malnoms del poble. No sé si hi deu haver cap poble valencià sense un treballet sobre això. En vam fer un la meua amiga Peneca i jo i mos va servir per a aprovar alguna assignatura. No el vam publicar. Per contra, més o menys per la mateixa època, o pocs anys abans, en va fer un altre María José Terrés Gascón: «Malnoms de la Vall de Tavernes». Em sembla que devia recollir el mateixos que vam arreplegar mosatros, amb una diferència segura: el meu cognom, Cogollos, jo no el vaig incorporar com a malnom. En aquell temps, ja em dien Golls (o pot ser que encara fóra Gollos, que va durar poc). En general, em van dir Cogollos, perquè és molt més sonor i menys confús —és clar, en la Vall— que el meu Boronat de l'Alqueria de la Comtessa o de la Vall de Gallinera.

Publica un comentari a l'entrada