dissabte, 21 de febrer de 2015

El cacau del diari

Acabe el dissabte amb el diari llegit. Milacre, podria exclamar. El cacau que tinc al cap és monumental, perquè m'és impossible assimilar tanta actualitat seguida. Em queda una imatge general ben trista i lamentable de la societat en que vixc i no sé com concretar res on jo puga participar de manera positiva. Accepte que fer la faena de cada dia professionalment com a funcionaris o com a forners, de la millor manera que sabem, és el que és realment beneficiós per a la societat i la fa un poc millor. És una llàstima, però, que això de bé i mal, justícia, encert, error, etc., no siguen categories tan universals com a voltes pensem. O, pensant-ho millor, encara serà un encert, que l'homogeneïtzació encara mos la faria el govern xinés, el rus o eixa troika que rosega per dins la Unió Europea.