dimecres, 8 de gener de 2014

Història social de les llengües

La Histoire sociale des langues de France dirigida per Georg Kremnitz (editada per pur) em sembla que ha despertat prou d'interés en alguns cercles que estudien la situació de l'ús del català. Emili Boix-Fuster n'ha fet ja una ressenya (Llengua i Ús, 53) que informa detalladament del contingut (i d'alguna mancança) d'eixa obra que serà de referència. Acabes de llegir la ressenya:

La història social de les llengües de França és també, en una petita part, en un racó sud-oriental i marginal de l’Hexàgon, la nostra història.
I et preguntes simplement: ¿per què? Ai.