dimecres, 13 de març de 2013

Diagnosi impotent

L'embolic del dia

Els cardenals catòlics trien papa argentí, Jorge Mario Bergoglio, àlies Francesc i*, la mitat de la colla de ja no sé què demana comptes perquè Folgueral ha aconseguit l'alcaldia de Ponferrada fent fora un condemnat per assetjament sexual de l'ajuntament i Blasco Castany continua sense dimitir. Coses del dia que no s'acaben d'entendre. Per contra, acabe de llegir els dos articles sobre política i planificació lingüístiques del número 56 de la Revista de Llengua i Dret:

  • «La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d’unitats?» de Miquel Àngel Pradilla Cardona (veg.)
  • «El model valencià de política lingüística» d'Anselm Bodoque Arribas (veg.)

Res que no sapiam, diagnòstics de la impotència, perquè en la ruta que assenyalen, més enllà de les preferències estètiques i estilístiques i de les percepcions que en tenim, el resum és coincident: «El problema, doncs, no el tenim en la norma, sinó en la seua vehiculació» (Pradilla); «No sembla que la societat valenciana estiga especialment preocupada per l'ús i el futur del valencià si atenem les tendències sociolingüístiques pel que fa al procés de substitució lingüística o si valorem la indiferència dominant respecte a l'ús actiu del valencià» (Bodoque).


* Tindrà la xifra romana de primer (i) quan n'hi haja un segon (ii).
Publica un comentari a l'entrada