dissabte, 7 de juliol de 2012

Fugir del codi

Ajustats consells

El bloc Geografia i Història de Fran Cadenas mos permet accedir a molta més informació ben interessant i pràctica sobre l'edició per a dispositius eletrònics de lectura (per exemple, a partir de l'etiqueta eBooks). Ahí estava jo pegant-li voltes al molinet, i Fran Cadenas ja ho havia resolt fa temps. Ara em toca repensar si el que tinc fet complementa eixa faena o si m'ho he de repensar a partir dels diccionaris temàtics que m'estaven rondant pel cap.

M'he estat mirant el meu vocabulari de dret i crec que no té massa trellat presentar-lo només com a vocabulari d'equivalències català - castellà, cal completar-lo amb les definicions. Amb una miqueta de sort i unes horetes de pegar-li tamborinades al Word, puga ser que aconseguixca aplanar prou la conversió a un format que li vaja bé, primera, a l'html, després al Tab2opf i, finalment, al Mobigen (o al Kindlegen). Mentrestant, he de mirar els editors Mobipocket Creator i Amaya, que sembla que poden donar joc en estes faenes. Realment, en compte d'editar tant de codi informàtic preferiria dedicar-me al contingut lingüístic.
Publica un comentari a l'entrada