dijous, 23 de setembre de 2021

Incitem a l'odi

Incitar a la discriminació és un dels aspectes que poden conformar la incitació a l'odi. Quan algú promou un «sentit positiu d'identitat de grup», 🔗 no fa una expressió d'odi. A pesar d'això, quan algú o un govern prepara normes que discriminen persones i coŀlectius per motiu de llengua, encara que siga per omissió en un estat multillingüe —seria el cas d'un munt de normes estatals espanyoles, com ara l'avantprojecte de llei de l'audiovisual espanyola que s'ha conegut (veg. Vilaweb), està fent ús d'eixes facetes marginals del delicte d'odi.

En eixe sentit, encara que ho tenim interioritzat i estem acostumats a sentir parlar en castellà els «nostres» representants polítics en les cambres estatals, el fet que encara ara estiga «prohibit» l'ús de les llengües oficials diferents del castellà-espanyol en el parlament i el senat espanyols, no sé si massa bé si és una conseqüència o una causa de l'efecte d'eixe vessant de la incitació a l'odi que és la incitació a la discriminació. Deu ser un cercle viciós.

És cert que han aconseguit, per contra, que vejam com a «cercle virtuós» que els parlamentaris catalans-valencians mos parlen en valencià ací, però en castellà quan parlen des de la tribuna parlamentària o inclús a través dels mitjans d'informació estatals, «normalitat» imposada que podria fer creure que els espanyols-castellans tenen alguna aŀlèrgia a sentir parlar o a llegir en altres llengües, tot i que el fonament és un altre: la imposició del castellà i de la identitat que hi puga anar aparellada. I com que ni tan sols reclamen eixe dret en cada discurs o entrevista que els és negat en la seua llengua, arribem al cercle viciós de pensar que no ho estan impedint, ja que mos hem acostumat a creure que cal parlar allà en la llengua que mos imposen.

El cas és que en lloc d'una promoció d'un «sentit positiu d'identitat de grup», es fa una imposició castellanoespanyola a través de la discriminació lingüística negativa. Amb eixes bases ideològiques i fàctiques, és lògic que sigam «odiosos» els qui no parlem en castellà-espanyol. Incitem a l'odi, és a dir, els el provoquem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada