dijous, 10 de juliol de 2014

La pràctica de persistir

Torne a volar pel riu. Bé, esta volta, la primera, només he planejat, cap avall, cap avall. En total: 6:38 + 6:30. Lent i un poc descompensat. És el primer dia després de la temporada de futbet. Espere que, si tinc ocasió durant la resta de l'estiu, ho podré millorar. Com quasi tot en esta vida, és cosa de pràctica, de persistir.

I, persistent, per poc que ho semble, és l'existència del web Eines de Llengua, de les fitxes i del Multicerca, que estan en la xarxa des del 1998, qui ho diria, i sense saber massa bé si calia. Com que estic revisant el Multicerca, per a fer la versió que s'ajuste a l'html 5, vaig comprovant els funcionament dels cercadors i la codificació que fan servir. Perquè hi ha qui fa anar l'iso-8859 i qui fa servir l'utf-8, i fins i tot qui fa servir els dos segons les pàgines. No hi ha massa consens encara en tot això i, per tant, he de fer dos versions de la pàgina. No canviarà molt i tindran un aspecte un poc passat —la qüestió estètica no l'he acabada de resoldre—, però espere que continue funcionant mitjanament bé. Si més no, a mi em fa paper.