dissabte, 12 de juliol de 2014

El salt al dia

Em canviaren l'ordinador no fa massa, i el Salt no funcionava ni amb l'Open Office 4 ni amb el Libre Office 4, s'ha quedat en la versió 3 d'eixos programes. Els suggerixc als de la conselleria que n'actualitzen la versió. Certes, algun dia haurem de traure comptes sobre l'efecte que ha tingut eixe programa en conjunció amb la política lingüística d'inèrcia castellanitzant que han dut avant els governs del pp al País Valencià. Bé, hauríem de traure els comptes, sobretot si és que volem canviar el rumb cap a un destí més democràtic i respectuós culturalment. Perquè si no es trauen i es publiquen els comptes, mos farem la foto de sempre dels diners que aboquem abraçant eixos obèlixs de calbot tan amanosets.