dijous, 29 d’agost de 2013

Viatges lingüístics

Ben poc de basc hui. En canvi, bona cosa de valenclans i catalans practicants de la llengua. No hem eixit del Guggenheim i, per tant, hem estat envoltats de moltes altres llengües amb accents diversos. Tots els viatges són lingüístics.