dijous, 8 d’agost de 2013

Política paleolítica

El diputat Giner Giner (25.06.2013) amolla en una comissió de les Corts Valencianes:

Bé, és que el país de vosté, per a mi és un aldeón, a vore si m'entén ja, la denominació de país entesa com l'entenen vostés, per a mi és el preludi de l'aldea, de l'aldea, de l'aldea global que no va més allà de la comunitat del nord, i, en definitiva, té vosté una visió localista, tribal, paleolítica, del que ha de ser...

Cal entretindre's analitzant-ho, per a entendre quin és el sentit que corre per baix d'eixe joc interessat de perjudicis i coartades, el nominalisme, l'enemic exterior, el quintacolumnisme, fins i tot la degradació classista relacionada amb qui la té més gran... Supose que són els mecanismes psicològics més bàsics de la manipulació sentimental, de la satisfacció victimista.

Havíem de refundar el capitalisme, però si mos encantem encara mos refundarien la democràcia, i seria l'hora de la farsa —com dia Marx—, amb un neofeudalisme iŀluminat que seria l'estendard davant del qual ha d'acatxar el cap la ciutadania. Narmer va fundar Egipte unint el regne del sud i les tribus del nord. Hi ha qui encara està pensant en repartir unes quantes d'aquelles garrotades en compte de treballar per la política del bé comú.

Publica un comentari a l'entrada