dilluns, 29 d’octubre de 2012

Paella de fems

Recepta política

L'antic alcalde de Torrevella, i encara diputat deambulant per les Corts valencianes, Hernández Mateo, insistix que vea difunts (funcionaris) que li feen firmar documents amb els quals es cometien les iŀlegalitats que li imputen. El món d'alguns polítics està ja tan desconnectat del bé social que és la representació política de votants paranormals, votants que ja no s'interessen per la societat —ni tan sols per ells mateixos— sinó tan sols pel partidisme, pel triomf del seu partit polític i dels seus líders a pesar dels resultats negatius de la gestió que han dut a terme des dels càrrecs públic.

Ah, devia ser eixe fantasma o un altre el que li exigia imposar la versió castellana del nom del seu poble contra la forma valenciana (DSCV núm 66, 17.12.2008):

[...] por cierto, le digo, que por acuerdo plenario..., el otro día tuve la satisfacción de decírselo a una compañera del Partido Socialista, Torrevieja se llama Torrevieja por decisión del pueblo de Torrevieja, y no Torrevella. No por nada, sino por motivos turísticos también, no es que tengamos nada contra el valenciano, por motivos turísticos, por la denominación aquella del origen... Les ruego, por favor, que en todas las veces que usted nombre a Torrevieja, sea Torrevieja, con ese nombre.

Una escombrada de la política del fem d'Hernández Mateo.

Publica un comentari a l'entrada