dilluns, 1 d’octubre de 2012

Desigualtat, demèrit, incapacitat i opacitat

Núvols capaços
L'accés a l'administració pública es suposa que ha de respectar i aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En canvi, en l'accés als càrrecs públics que la dirigixen es poden violar perfectament tots eixos principis amb l'aplicació dels principis alternatius de desigualtat, demèrit, incapacitat i opacitat. ¿Durant quant de temps més els ciutadans hem d'estar resignats, satisfets i pagats per no poder participar en la gestió pública i per haver introduït el vot en una urna on es contenen noms de persones tan dotades per al desastre i els desficaci? Eixes tempestes també passaran.
Publica un comentari a l'entrada