dijous, 18 d’octubre de 2012

El Salt salta

Salt pel Multicerca
Fea un temps que no funcionaven els diccionaris de la Generalitat valenciana. Es veu que el web de Trobat on els tenien instaŀlats ha passat a millor vida. Hui he localitzat la pàgina on sembla que els ha coŀlocat —pel disseny, diria que temporalment— la conselleria. He fet les modificacions oportunes en el Multicerca i ja tornen a funcionar tant els diccionaris com els conjugadors. Per ara, perquè amb la crisi i els moviments físics de les conselleries pronostique que la cosa no tardarà a variar. ¿Si el servei se'n ressent? Com si ploguera, aixina funcionen les coses en l'administració pública valenciana. D'altra banda, tal com està la pàgina, no sabreu de quina versió del Salt es tracta. No es tracta de la versió 2.0, que és la que va oficialitzar l'avl. En realitat, no deu ser cap versió concreta, sinó el reflex de l'estat actual de les faenes lexicogràfiques que es veu que van fent en la conselleria. Per cert, hi trobem els gentilicis abissini, abrucés i abkhaz, però no hi ha abrerenc ni agramuntí —«ni eixos que vénen d'allí», podríem rimar—. Els alcudiencs no són d'Alcúdia, pel que sembla. I n'han desaparegut els acarnanis i els adiguens. Estos l'han pagat esta volta.
Publica un comentari a l'entrada