dimecres, 17 d’octubre de 2012

Mèrit i retribució

El mèrit de l'ou

Em sembla que alguns polítics i periodistes difonen una confusió —segurament interessada— entre el que és el mèrit (o la capacitat) i la retribució. Sembla ja de sentit comú dir que els diputats i càrrecs polítics han de tindre un sou per la faena que fan, i que ha de ser una retribució justa (volen dir 'elevada'), perquè això hauria de donar com a resultat que «els millors» participen en l'activitat política pública. Malauradament, això no té massa relació amb la realitat política, atés que els qui participen i aconseguixen destacar en els partits polítics no són elegits per a l'activitat pública seguint un procés de valoració de mèrit i capacitat. Ben al contrari, l'elecció respon a afinitats personals o ideològiques, al pagament de favors, a la docilitat i a altres criteris arbitraris d'eixe estil que no tenen cap relació amb la millora de la gestió pública.

Per tant, u pot estar d'acord amb que els polítics reben una retribució adequada i coneguda (sobretot per a evitar que hagen de furtar més del compte), però abans convindrà assegurar el sistema d'elecció «dels millors» i no tan sols «dels millors amics». I no cal recordar ara el súmmum de la «capacitat» manifesta d'embutjacar-se i malbaratar els diners de tots que han tingut els qui tant estan aprofitant la crisi nostra de cada dia. En la comissió sobre la cam de les Corts valencianes algunes compareixences han mostrat clarament de quines capacitacions i mèrits estaven dotats alguns.

Publica un comentari a l'entrada