dimecres, 15 de febrer de 2012

Fundacions que fonen els diners

S'ho acabaran tot

El web de Favide va canviar al valencià a conseqüència d'una queixa que els vaig presentar l'any 2009. Primera me la van contestar en castellà, després no van fer cas de res i finalment, després de les recomanacions del síndic, van fer el web en valencià. Xe, m'estranya que no ixquera Eva Amador a dir «¡Això ho pague jo!», tenint en compte que el pou d'eixa fundació no tenia fons (El País, 13.02.2012) per a engolir-se els diners del comú —que no és de ningú, ¿oi?—. Diuen que atenen les víctimes del delicte... ¿De quin delicte?, perquè el que és el «delicte» lingüístic, estan bonicos per atendre'ls, diríem. El delicte es veu que és no estar afiliat al pp. Els malsons de la raó es mengen la realitat.