dimarts, 28 de febrer de 2012

Finals que comencenLa Revista de Llengua i Dret deixa de publicar-se en paper. A partir del mes de desembre d'enguany només apareixerà en format electrònic, que per ara és el format pdf. Esperem que amplien les opcions, encara que serà interessant carregar-se en el Kindle tot els números. Amb tot, donen l'opció d'adquirir l'últim número en paper, i ja els he dit que sí. Per un número, no anem a deixar la coŀlecció coixa. Tot i els suposats avantatges per a l'ecologia i l'economia de recursos, encara no sé per què, però em sap mal que desaparega la versió impresa. Sort, però, que no es tracta del final de la revista, perquè si Sheldon Adelson haguera demanat l'esclavitud, el dret de cuixa i que no es torne a publicar cap article sobre llengua i dret, o ni tan sols sobre dret, sembla que «els de sempre» li ho hagueren apanyat.
Publica un comentari a l'entrada