dimecres, 8 de febrer de 2012

FallenI encara una altra rèplica a un regidor delegat i companyia de l'ajuntament de València:


Ref. 1108072

Benvolgut senyor, l'aŀlusió al «traductor simultani» no té ni cap ni peus en un web de l'administració pública, ja que sembla que pretenga fer creure que els deures lingüístics d'eixa administració depenen de contingències tècniques i no de les obligacions lingüístiques legals que té l'administració. Les contingències que s'han volgut adduir en la descripció del funcionament del web i dels òrgans i gestors de l'ajuntament per a justificar l'incompliment dels deures lingüístics, són preocupants, ja que eixos deures depenen de contingències tècniques o de personal, sinó de la capacitació que tenen i de les funcions que han d'acomplir. Ja que admeten el mal funcionament, espere que adopten les mesures necessàries per a complir els seus deures lingüístics.

Dit això, és realment sospitós de discriminació lingüística el fet que els gestors públics insinuen que el valencià és tan sols el producte elaborat per un programa informàtic de traducció i que això només es done en el sentit del castellà al valencià. Els documents en valencià no es generen únicament a través de la traducció, també es poden escriure directament en valencià i, per cert, poden ser posteriorment traduïts del valencià a qualsevol altra llengua. I això causa més espant encara en un àmbit com el de les falles, tan arrelat antigament al país i a la llengua valenciana.


Sí, el web central faller deu ser també una sàtira. Podem riure.