dijous, 18 d’agost de 2016

La fermesa de la sentència

A un company li apareix l'expressió següent en un decret llei:

Així mateix, l’experiència acumulada des de l’aplicació de la fermesa de la mencionada sentència ha demostrat la necessitat d’escometre amb decisió les disfuncions i efectes no desitjats de la gestió de la renda garantida de ciutadania, amb l’objectiu de pal·liar la greu situació d’emergència social que afecta coŀlectius molt vulnerables.

Estic quasi segur que és una traducció del castellà, però tampoc li podem demanar al traductor que faça algunes heroïcitats (i que possiblement no serien recompensades). En tot cas, la cosa és que cal fixar-se en el fragment «des de l'aplicació de la fermesa de la mencionada sentència». ¿Vol dir això que la sentència és molg greu, dura, inflexible? Després de llegir-ho un poc millor, pareix que no, que només vol dir 'des de l'aplicació de la sentència ferma'; o 'des que la sentència ferma s'ha aplicat'; o simplement, 'des que la sentència és ferma'. I punt.

És possible que els redactors s'hagen sentit poètics hi hagen repassat les seues velles traduccions escolars del Juli Cèsar del De bello gallico. N'hi han molts que obliden que el llenguatge de les normes democràtiques —un decret llei, com és el cas— s'ha d'adreçar als ciutadans, no a embolicar controvèrsies judicials o legals. El plain english ha fet més de trenta anys, però ací encara li posen flors al llenguatge franquista. Hi ha qui té al cap una democràcia en funcions.

Cap comentari:

Publica un comentari